Escola d’atletisme

L’escola d’atletisme és un dels pilar fonamentals del Club Atlètic Palafrugell i té com a missió principal la formación integral dels joves atletes.

En aquesta ens preocupem perquè els nens i nenes adquireixin unes qualitats idònies tant físiques com socials que puguin usar i que els dongui fortalesa en el seu dia a dia.

Però la nostra Escola d’Atletisme no es queda aquí, sinó que va molt més enllà. Intentem formar a tots els nostres joves atletes amb valors tan importants com l’amistat, la solidaritat, el treball en equip, l’esforç, etc. Valors que faran d’ells millors persones.

Valors esportius

Des de l’àmbit personal es treballen els valors de l’esforç, civisme, superació personal, companyerisme, responsabilitat, acceptació de resultats, etc… a través dels valors de l’esport, i també des d’un treball de coeducació.

Socialització

Des de l’àmbit social, es fomenta la participación en jocs i activitats col·lectives i la integració en els diferents grup d’entrenament, així com la participació tant en les activitats competitives com en les lúdico-socials del club.

Motricitat

A nivell motriu es potencien les habilitats coordinatives com a base de les tècniques atlètiques i es reforça el treball físic adaptat a cada categoria, per tal de poder participar de manera satisfactòria en les diferents proves atlètiques.

  Escola d’atletisme

  dimarts i dijous de 17:30 a 19:00 h

  • Sub10 i Sub08 nascuts/des els anys 2014, 2015 i 201
  • Sub12 nascuts/des els anys 2012 i 2013
  • Sub14 nascuts/des els anys 2010 i 2011

  Categories de Sub16, Sub18, Sub20 i més grans

  dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 19:30 h

  • Velocitat, fons, Salts, llançaments i proves combinades pels nascuts/des  de l’any 2009 i anteriors

  dilluns, dimecres i divendres de 17:00 a 18:30 h

  • Velocitat pels nascuts/des de l’any 2009 i anteriors

  dilluns, dimecres i divendres de 17:30 a 19:00 h

  • Fondistes nascuts/des des del l’any 2009 i anteriors